Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

kasiak12
6684 fed4 500
pójdziesz? chodźmy na spacer. 
Reposted fromoutcat outcat
kasiak12
Przeraża mnie obraz samotności... Przeraża.
Reposted fromutilized utilized

May 25 2015

kasiak12
0821 9fca
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
1306 b046
Reposted fromobamasreceptionist obamasreceptionist
kasiak12
Zagadkowa jest Twoja miłość do życia, pomimo nieodpartej chęci śmierci.
— life
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

May 01 2015

kasiak12
0083 e9c4
Reposted fromlittlelinkinquar littlelinkinquar

April 30 2015

kasiak12
1898 2ba0 500
Reposted fromAlanSBenji AlanSBenji
kasiak12
1901 ce3d
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
kasiak12
Chciałabym, żeby ktoś znał mnie w całości, żeby wiedział o mnie wszystko. Że słodzenie zielonej herbaty to dla mnie niewybaczalna zbrodnia, że nie słodzę kawy. Żeby wiedział jak ogrzać moje dłonie. Żeby znał na pamięć układ pieprzyków na mojej skórze. I żeby wiedział po czym mam tę bliznę na ramieniu. Chciałabym, żeby ktoś przestudiował mnie od czubków palców stóp aż po końcówki włosów na głowie. I żeby wiedział jaki smak czekolady to mój ulubiony, chociaż przecież nie mogę jej jeść. Chciałabym, żeby istniał ktoś taki, kto będzie, kiedy będę go potrzebowała. I żeby on też mnie potrzebował.Ale przede wszystkim... Przede wszystkim chciałabym, żeby ten ktoś mnie pokochał, w całości. Razem z tymi wszystkimi pierdołami..
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromrol rol
kasiak12
Czekam aż deszcz zmyje ludzi z ulic
Czasem ciężko jest ludzi lubić
— Bisz "Niech czas stanie"
Reposted fromxalchemic xalchemic

April 29 2015

kasiak12
6852 71e5 500
Reposted frommazzo mazzo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl